Auli Malimaan vuorovaikutuskoulutusluento ryhmälle

Vaivattomampaa vuorovaikutusta

Oletko joskus ihmetellyt toisten tapaa toimia? Tai hämmästellyt omaa reaktiotasi?

Teemme asioita tietyllä tavalla useimmiten tiedostamatta syytä käytökseemme ja oletamme muidenkin toimivan samalla tavalla. Näin ei kuitenkaan ole. Olemme toimintatavoissamme hyvinkin erilaisia ja silti kaikki yhtä arvokkaita ja hyviä kukin ainutlaatuisella tavallaan. Kohtaamme maailman, muut ihmiset ja itsemme hämmästyttävän erilaisilla tavoilla.

 

Erilaisuuden ymmärtämiseen ja arvostamiseen sekä vaivattomampaan vuorovaikutukseen tähtäävissä koulutuksissani käytetään työvälineenä enneagrammi-persoonallisuusmallia, joka kuvaa todella tarkasti ja syvällisesti yhdeksää erilaista tapaa toimia ja olla vuorovaikutuksessa.

 

Erilaisuuden tunnistamisen ja arvostamisen hyödyt

Antoisien ihmissuhteiden ja toimivan yhteistyön salaisuus on erilaisuuden arvostaminen ja hyödyntäminen. Enneagrammi-persoonallisuusmalli auttaa meitä ymmärtämään niin oman kuin muiden toiminnan takana olevia alitajuisia motiiveja ja automaattisia toimintamalleja sekä tunnistamaan omia erityisiä vahvuuksiamme.  Itsetuntemuksen lisääntyessä myös muiden ymmärtäminen helpottuu, vuorovaikutustaidot kehittyvät ja pystymme paremmin ottamaan käyttöön yksilöllisten vahvuuksiemme koko potentiaalin ja parhaimmillaan tuomaan sen kaikkien yhteiseksi hyödyksi.

 

Enneagrammi-malli antaa eväitä kaikkiin ihmissuhteisiin, oli kyseessä työyhteisö, harrastepiirit, perhe tai parisuhde. Työpaikoilla se on loistava työväline yhteisymmärryksen kasvamiseen ja työilmapiirin parantamiseen. Lisäksi se auttaa niin esimiestyöskentelyssä, johtamisessa kuin asiakkaiden kohtaamisessakin. Ottamalla käyttöön yhdeksän loistavan persoonallisuustyypin arvokkaat erityislahjat saadaan aidosti kaikkia arvostava, yhdessä toimiva, tehokas ja ratkaisukeskeinen yhteisö.

 

Koulutukset

Jokainen koulutus räätälöidään kunkin yhteisön tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Esimerkkejä enneagrammikoulutuksista:

 

Tunne itsesi, ymmärrä muita – tutustutaan yhdeksään loistavaan tyyppiin ja tunnistetaan oma tyyppi

Erilaisuus tuloksentekijänä – keskitytään tyyppien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen työyhteisössä

Työyhteisön erilaset vuorovaikutusmallit – tutustutaan tyyppien erilaisiin tapoihin olla vuorovaikutuksessa sekä niiden hyötyihin

Stressistä hyvinvointiin – tutustutaan kunkin tyypin tapaan helpottaa stressiään ja lisätä hyvinvointiaan

Vaistojen viemää – opitaan huomaamaan, miten erilaiset eloonjäämisvaistot vaikuttavat ihmissuhteissa, myös työpaikoilla

 

Suosituksia asiakkailtani

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!

Ymmärrä paremmin itseäsi ja muita -kotiWorkshop

Lue lisää enneagrammista ja tunnista oma enneagrammityyppisi.